מערכת שעות

*ייתכנו שינויים במתכונת השיעורים ושעות הפעילות, יש להתעדכן בזמן אמת.

 

ילדי גן: גילאי 4-6   ילדים: גילאי 6-9    נוער: גילאי 9-13

בוגרים: גילאי 13-18    מבוגרים: 18+

שעות
יעודכן בקרוב
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישי
יעודכן בקרובקרב מגע ילדים קבוצה 1יעודכן בקרוביעודכן בקרובקרב מגע ילדים קבוצה 1
קרב מגע ילדי גןקרב מגע ילדים קבוצה 2MMAקרב מגע ילדי הגןקרב מגע ילדים קבוצה 2