קורסים

קורס הגנה עצמית ונשים ונערות

בקרוב...

קורס לוחמה בטרור

בקרוב...

קורס עוזרי מדריכים

בקרוב...

מחנה אימונים

בקרוב...

מחנה קיץ

בקרוב...