קורסים

קורס הגנה עצמית ונשים ונערות

בקרוב…

קורס לוחמה בטרור

בקרוב…

קורס עוזרי מדריכים

בקרוב…

מחנה אימונים

בקרוב…

מחנה קיץ

בקרוב…